Adatkezelési nyilatkozat

1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név Szofi Algorithmic Resarch Kft.
Székhely 6723 Szeged, Debreceni utca 18/C.
Cégjegyzékszám 01-09-005283
Adószám 11592150-2-06
Képviselő Diósi István ügyvezető

2. Az adatkezelésnél figyelembe vett jogszabályok
- 1992. évi LXIII. törvényt, mely a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szól, valamint
- 2001. évi CVIII. törvény , melynaz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

3. A személyes adatok tárolásának módja, üzenet megválaszolásának eljárásrendje
A üzenet küldője az üzenet elküldésével egyidejűleg (submit gomb megnyomása) hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címe és neve, a válasz megküldéséig ideiglenesen tárolásra kerüljön.

A válasz elküldéssel egyidejüleg e-mail címét és nevét rendszerünk törli, így az semmilyen nyilvántartásunkban nem szerepel, arra hivatkozni nem tud.

Az ideiglenesen tárolt e-mail cím és név harmadik fél részére, a tárolási periódus alatt sem kerül átadásra.

Hozzájárulása elutasítása esetén kérjük, hogy NE nyomja meg a submit gombot és kérdésével személyesen keresse fel ügyfélszolgálatunkat. Köszönjük!

4. Jogorvoslat
Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

5. Általános kiegészítés
Magyarország Alaptörvényének "Szabadság és Felelősség" fejezete VI. cikk (2) bekezdése szerint "Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez". Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § alapján

Felhasználó választása szerint a felhasználó lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is indítható peres eljárás) (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés)

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdés)